facebook twitter digg
2018-02-14 15:59:00 Мерки за сигурност по време на възпоменателната церемония по повод 145 години от гибелта на Васил Левски

Във връзка с обезпечаване сигурността на възпоменателната церемония по случай 145-та годишнина от гибелта на Апостола на свободата, която ще се проведе на 19 февруари 2018 г. от 18.00 ч. пред паметника на Васил Левски, напомняме на представителите на средствата за масово осведомяване, че могат да разположат наличната си техника в района на провеждане на мероприятието на бул. „Янко Сакъзов“ пред Посолството на Чешката република до 16.30 ч.

След този час екипи с техническо оборудване няма да бъдат допускани в... повече...

2018-02-09 18:15:00 Резултати от разпоредена проверка в НСО

Във връзка с медийния интерес, различните интерпретации по случая от 07.02.2018 г. и извършената проверка в НСО, заявяваме:

На 07.02.2018 г., около 19.30 ч. ,в района на НДК при полицейска проверка, след подаден звуков и светлинен сигнал, е спрян автомобил на НСО. Същият е управляван от служител на службата и след легитимиране от негова страна, проверката била незабавно прекратена, а служебният автомобил продължил движението по маршрута си.

2018-02-08 18:01:00 РАЗПОРЕДЕНА ПРОВЕРКА В НСО

Във връзка с публикувана в медиите информация, НСО заявява, че на 07.02.2018 г. г-жа Десислава Радева нито е управлявала автомобил на НСО, нито е имало полицейско преследване из улиците на София.

В конкретния случай се касае за обикновена полицейска проверка. Уточняваме, че във връзка с безопасността на охраняваните лица, когато се налага ползване на специализиран транспорт, същият се осигурява по реда на ЗНСО - със служебен автомобил, управляван от водач на НСО.

В службата е разпоредена... повече...

Всички новини...

Националната служба за охрана  (НСО) има важна роля в системата от институции, свързани с националната сигурност на страната. 
Дейността на НСО е елемент от дейността по защитата на националната сигурност, насочена към осигуряване безопасността на определените в Закона за НСО лица, обекти и мероприятия.
Националната служба за охрана осъществява дейността си въз основа на следните основни принципи:
1. Спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които Република България е страна;
2. Зачитане правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство;
3. Политически неутралитет;
4. Единоначалие в управлението;
5. Непрекъснатост на охраната;
6. Взаимодействие с държавните органи, органите на местното самоуправление, юридически и физически лица, както и със съответните органи и организации в други държави.
Дейността на службата се регламентира от Закона за НСО и Правилник за прилагане на ЗНСО.
Основните ценности, на които се основава дейността на службата са: дълг, уважение, лоялност, доверие, отговорност, професионално усъвършенстване. На базата на изброените ценности е мотото на НСО: „Висок професионализъм, лична посветеност, екипен дух“.

Мисия:
Мисията на Националната служба за охрана е да поддържа на високо ниво сигурността на държавното ръководство /държавните органи и пребиваващите в страната чуждестранни делегации и гости с висок ранг, както и други лица, посочени в регламентиращите дейността й документи. Мисията се изпълнява с професионализъм, базиран на многогодишен исторически  опит и прилагане на най-новите стандарти във всички дейности.

Визия:
Визията на Национална служба за охрана е да изпълнява своята мисия чрез оценка, усъвършенстване и осъществяване на оптимална охранителна дейност. За изпълнението на визията, службата инвестира в обучението на служителите, насърчава мотивацията и личната посветеност, съблюдаването на високи професионални стандарти и прилагането на най-новите тенденции и методи на охранителната дейност.