facebook twitter digg

Началник НСО

С Указ № 32/07.02.2018 г. на президента на Република България, на основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 8, ал. 6 от Закона за НСО, заместник-началникът на службата – полковник Росен Тинков Тодоров, е определен да изпълнява правомощията на началник на НСО.