РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Kонкурс за назначаване на сержанти в НСО за длъжност „младши сътрудник“ – охранител в отдел 02 – общо 20 (двадесет) броя свободни длъжности

05-04-2023 16:31:49

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

на кандидатите по конкурс, съгласно заповед № 1760/21.11.2022 г. за длъжността „младши сътрудник“ – охранител – общо 20 (двадесет) броя свободни длъжности в отдел 02:

Кандидат с вх. №

Класиране

1.       

Вх.- 496

1-во място

2.       

Вх.- 800

2-ро място

3.       

Вх.- 6970

3-то място

4.       

Вх.- 7335

4-то място

5.       

Вх.- 7013

5-то място

6.       

Вх.- 231

6-то място

7.       

Вх.- 7519

7-мо място

8.       

Вх.- 567

8-мо място

9.       

Вх.- 725

9-то място

10.  

Вх.- 719

10-то място

11.  

Вх.- 523

11-то място

12.  

Вх.- 366

12-то място

13.  

Вх.- 18

13-то място

14.  

Вх.- 310

14- то място

15.  

Вх.- 6989

15-то място

16.  

Вх.- 7592

16-то място

17.  

Вх.- 155

17-то място

18.  

Вх.- 7129

18-то място

 

Резервни кандидати:

Няма.

28-03-2023 18:35:22

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап „Заключително интервю“ на конкурс, съгласно заповед № 1760/21.11.2022 г. за длъжността „младши сътрудник“ – охранител – общо 20 (двадесет) броя свободни длъжности в отдел 02 – НСО        

 

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ номер

Дата и час на явяване

1.       

Вх.-6989

30.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

2.       

Вх.-366

30.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

3.       

Вх.-6970

30.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

4.       

Вх.-7013

30.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

5.       

Вх.-7129

30.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

6.       

Вх.-7335

30.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

7.       

Вх.-7519

30.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

8.       

Вх.-7592

30.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

9.       

Вх.-725

30.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

10.    

Вх.-800

30.03.2023 г. 13.30 ч. – КПП-НСО

11.    

Вх.-18

30.03.2023 г. 13.30 ч. – КПП-НСО

12.    

Вх.-155

30.03.2023 г. 13.30 ч. – КПП-НСО

13.    

Вх.-231

30.03.2023 г. 13.30 ч. – КПП-НСО

14.    

Вх.-310

30.03.2023 г. 13.30 ч. – КПП-НСО

15.    

Вх.-496

30.03.2023 г. 13.30 ч. – КПП-НСО

16.    

Вх.-523

30.03.2023 г. 13.30 ч. – КПП-НСО

17.    

Вх.-567

30.03.2023 г. 13.30 ч. – КПП-НСО

18.    

Вх.-719

30.03.2023 г. 13.30 ч. – КПП-НСО

  

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ номер

Причина за недопускането

1.       

Вх.-7015

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

2.       

Вх.-7218

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

3.       

Вх.-7223

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

4.       

Вх.-7275

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

5.       

Вх.-130

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

6.       

Вх.-233

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

7.       

Вх.-424

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

8.       

Вх.-224

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

9.       

Вх.-258

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

10.    

Вх.-318

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

11.    

Вх.-423

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

 

28-02-2023 16:26:52

     СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап „Психологично изследване“ на конкурс,

съгласно заповед № 1760/21.11.2022 г. за длъжността „младши сътрудник“ – охранител

– общо 20 (двадесет) броя свободни длъжности в отдел 02 – НСО

 

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ номер

Дата и час на явяване

1.       

Вх.-6970

02.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

2.       

Вх.-6989

01.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

3.       

Вх.-7013

02.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

4.       

Вх.-7015

02.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

5.       

Вх.-7129

02.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

6.       

Вх.-7218

02.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

7.       

Вх.-7223

02.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

8.       

Вх.-7275

02.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

9.       

Вх.-7335

02.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

10.    

Вх.-7519

02.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

11.    

Вх.-7592

02.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

12.    

Вх.-18

06.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

13.    

Вх.-130

02.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

14.    

Вх.-155

06.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

15.    

Вх.-224

06.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

16.    

Вх.-231

06.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

17.    

Вх.-233

02.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

18.    

Вх.-258

06.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

19.    

Вх.-310

06.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

20.    

Вх.-318

06.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

21.    

Вх.-366

01.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

22.    

Вх.-423

06.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

23.    

Вх.-424

02.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

24.    

Вх.-496

06.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

25.    

Вх.-523

06.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

26.    

Вх.-567

06.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

27.    

Вх.-719

06.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

28.    

Вх.-725

02.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

29.    

Вх.-800

02.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

 

*Забележка: допуснатите кандидати да носят със себе си синя химикалка

 

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ номер

Основание за недопускането

1.       

Вх.-7084

чл. 49, ал. 1, т. 1 от ППЗНСО

2.       

Вх.-7116

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

3.       

Вх.-7117

чл. 49, ал. 1, т. 1 от ППЗНСО

4.       

Вх.-7313

чл. 49, ал. 1, т. 1 от ППЗНСО

5.       

Вх.-7489

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

6.       

Вх.-7490

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

7.       

Вх.-7520

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

8.       

Вх.-7593

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

9.       

Вх.-7594

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

10.    

Вх.-15

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

11.    

Вх.-171

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

12.    

Вх.-217

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

13.    

Вх.-225

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

14.    

Вх.-234

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

15.    

Вх.-314

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

16.    

Вх.-364

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

17.    

Вх.-386

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

18.    

Вх.-464

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

19.    

Вх.-490

чл. 49, ал. 1, т. 1 от ППЗНСО

20.    

Вх.-526

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

21.    

Вх.-585

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

22.    

Вх.-657

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

23.    

Вх.-721

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

24.    

Вх.-733

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

25.    

Вх.-764

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

26.    

Вх.-766

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

27.    

Вх.-770

чл. 49, ал. 1, т. 1 от ППЗНСО

28.    

Вх.-839

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

 

14-02-2023 16:23:38

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до първи етап „Изпит за установяване на физическа подготовка“ на конкурс,

съгласно заповед № 1760/21.11.2022 г. за длъжността „младши сътрудник“ – охранител – общо 20 (двадесет) броя свободни длъжности

в отдел 02 – НСО

ДОПУСНАТИ:

 

№ по ред

Входящ номер

Дата и час на явяване

1.        

Вх.-6970

20.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

2.        

Вх.-6989

23.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

3.        

Вх.-7013

20.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

4.        

Вх.-7015

20.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

5.        

Вх.-7084

20.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

6.        

Вх.-7116

20.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

7.        

Вх.-7117

20.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

8.        

Вх.-7129

20.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

9.        

Вх.-7218

20.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

10.    

Вх.-7223

20.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

11.    

Вх.-7275

20.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

12.    

Вх.-7313

20.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

13.    

Вх.-7335

20.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

14.    

Вх.-7489

20.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

15.    

Вх.-7490

20.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

16.    

Вх.-7519

20.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

17.    

Вх.-7520

21.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

18.    

Вх.-7592

21.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

19.    

Вх.-7593

21.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

20.    

Вх.-7594

21.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

21.    

Вх.-15

21.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

22.    

Вх.-18

21.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

23.    

Вх.-130

21.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

24.    

Вх.-155

21.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

25.    

Вх.-171

21.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

26.    

Вх.-217

23.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

27.    

Вх.-224

21.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

28.    

Вх.-225

21.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

29.    

Вх.-231

21.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

30.    

Вх.-233

21.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

31.    

Вх.-234

21.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

32.    

Вх.-258

23.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

33.    

Вх.-310

21.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

34.    

Вх.-314

22.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

35.    

Вх.-318

22.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

36.    

Вх.-364

22.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

37.    

Вх.-366

22.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

38.    

Вх.-386

22.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

39.    

Вх.-423

22.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

40.    

Вх.-424

22.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

41.    

Вх.-464

22.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

42.    

Вх.-490

22.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

43.    

Вх.-496

22.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

44.    

Вх.-523

22.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

45.    

Вх.-526

22.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

46.    

Вх.-567

22.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

47.    

Вх.-585

22.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

48.    

Вх.-657

22.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

49.    

Вх.-719

23.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

50.    

Вх.-721

23.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

51.    

Вх.-725

23.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

52.    

Вх.-733

23.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

53.    

Вх.-764

23.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

54.    

Вх.-766

23.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

55.    

Вх.-770

23.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

56.    

Вх.-800

23.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

57.    

Вх.-839

23.02.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

 

Резервна дата за явяване: 24.02.2023 г. в 09.00 ч.

           *Забележка: допуснатите кандидати да носят със себе си спортен екип

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ номер

причина за недопускане

1.        

Вх.-7118

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

2.        

Вх.-7128

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

3.        

Вх.-7458

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

4.        

Вх.-7547

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

5.        

Вх.-48

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

6.        

Вх.-92

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

7.        

Вх.-109

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

8.        

Вх.-112

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

9.        

Вх.-144

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

10.    

Вх.-197

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

11.    

Вх.-232

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

12.    

Вх.-281

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

13.    

Вх.-317

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

14.    

Вх.-420

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

15.    

Вх.-486

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

16.    

Вх.-498

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

17.    

Вх.-500

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

18.    

Вх.-644

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

19.    

Вх.-722

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

20.    

Вх.-768

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

21.    

Вх.-807

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

22.    

Вх.-808

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО