РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за назначаване на сержанти в НСО за длъжност „младши сътрудник“ – шофьор в сектор 05 на отдел 03 – общо 10 (десет) броя свободни длъжности

05-04-2023 16:35:49

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

 

на кандидатите по конкурс, съгласно заповед № 1761/21.11.2022 г. за длъжността „младши сътрудник“ – шофьор – общо 10 (десет) броя свободни длъжности

в сектор 05 на отдел 03:

 

Кандидат с вх. №

Класиране

1.       

Вх.- 291

1-во място

2.       

Вх.- 7379

2-ро място

3.       

Вх.- 728

3-то място

4.       

Вх.- 7232

4-то място

5.       

Вх.- 357

5-то място

6.       

Вх.- 394

6-то място

7.       

Вх.- 495

7-мо място

8.       

Вх.- 7303

8-мо място

9.       

Вх.- 739

9-то място

10.  

Вх.- 201

10-то място

 

 

Резервни кандидати:

Няма.

 

28-03-2023 18:37:22

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап „Заключително интервю“ на конкурс, съгласно заповед № 1761/21.11.2022 г. за длъжността „младши сътрудник“ – шофьор – общо 10 (десет) броя свободни длъжности в сектор 05 на отдел 03 – НСО

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ номер

Дата и час на явяване

1.       

Вх.-7232

31.03.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

2.       

Вх.-7303

31.03.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

3.       

Вх.-7379

31.03.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

4.       

Вх.-201

31.03.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

5.       

Вх.-291

31.03.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

6.       

Вх.-357

31.03.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

7.       

Вх.-359

31.03.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

8.       

Вх.-394

31.03.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

9.       

Вх.-495

31.03.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

10.    

Вх.-728

31.03.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

11.    

Вх.-739

31.03.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

 

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ номер

Дата и час на явяване

1.       

Вх.-7097

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

2.       

Вх.-172

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

3.       

Вх.-583

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

 

28-02-2023 16:28:43

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап „Психологично изследване“ на конкурс,

съгласно заповед № 1761/21.11.2022 г. за длъжността „младши сътрудник“ – шофьор

– общо 10 (десет) броя свободни длъжности в сектор 05 на отдел 03 – НСО

 

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ номер

Дата и час на явяване

1.       

Вх.-7097

01.03.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

2.       

Вх.-7232

01.03.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

3.       

Вх.-7303

01.03.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

4.       

Вх.-7379

01.03.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

5.       

Вх.-172

01.03.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

6.       

Вх.-201

01.03.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

7.       

Вх.-291

01.03.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

8.       

Вх.-357

01.03.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

9.       

Вх.-359

01.03.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

10.    

Вх.-394

01.03.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

11.    

Вх.-495

01.03.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

12.    

Вх.-583

01.03.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

13.    

Вх.-728

01.03.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

14.    

Вх.-739

01.03.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

 

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ номер

Основание за недопускането

1.       

Вх.-7282

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

2.       

Вх.-7424

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

3.       

Вх.-7621

чл. 49, ал. 1, т. 1 от ППЗНСО

4.       

Вх.-264

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

5.       

Вх.-608

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

 

*Забележка: допуснатите кандидати да носят със себе си синя химикалка

14-02-2023 16:28:58

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до първи етап „Изпит за установяване на физическата подготовка и изпит за установяване на нивото на специфични знания и умения за изпълнение на длъжността“ на конкурс, съгласно заповед № 1761/21.11.2022 г. за длъжността „младши сътрудник“ – шофьор – общо 10 (десет) броя свободни длъжности в сектор 05 на отдел 03 – НСО

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. №

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.       

Вх.-7097

16.02.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

2.       

Вх.-7232

16.02.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

3.       

Вх.-7282

16.02.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

4.       

Вх.-7303

16.02.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

5.       

Вх.-7379

16.02.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

6.       

Вх.-7424

16.02.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

7.       

Вх.-7621

16.02.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

8.       

Вх.-172

16.02.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

9.       

Вх.-201

16.02.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

10.  

Вх.-264

16.02.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

11.  

Вх.-291

16.02.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

12.  

Вх.-357

16.02.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

13.  

Вх.-359

16.02.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

14.  

Вх.-394

16.02.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

15.  

Вх.-495

16.02.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

16.  

Вх.-583

16.02.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

17.  

Вх.-608

16.02.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

18.  

Вх.-728

16.02.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

19.  

Вх.-739

16.02.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. №

Причина за недопускане до първи етап

1.       

Вх.-7014

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

2.       

Вх.-7119

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

3.       

Вх.-7459

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

4.       

Вх.-7585

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

5.       

Вх.-78

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

6.       

Вх.-198

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

7.       

Вх.-360

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

8.       

Вх.-385

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

9.       

Вх.-434

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

10.  

Вх.-483

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

11.  

Вх.-514

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

12.  

Вх.-522

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

13.  

Вх.-532

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

14.  

Вх.-564

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

15.  

Вх.-584

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

16.  

Вх.-639

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

17.  

Вх.-653

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

18.  

Вх.-655

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

19.  

Вх.-776

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

20.  

Вх.-780

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

 

*Забележка: допуснатите кандидати да носят със себе си спортен екип и синя химикалка