РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Kонкурс за назначаване на сержанти в НСО за длъжност „младши сътрудник“ – охранител в отдел 02 – общо 20 (двадесет) броя свободни длъжности

24-11-2023 17:30:59

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до първи етап „Изпит за установяване на физическа подготовка“ на конкурс,

съгласно заповед № 1476/02.10.2023 г. за длъжността „младши сътрудник“ – охранител – общо 20 (двадесет) броя свободни длъжности

в отдел 02 – НСО

 

 

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ номер

Дата и час на явяване

 

1.       

Вх.-6343

08.30 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

2.       

Вх.-6551

08.30 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

3.       

Вх.-6699

08.30 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

4.       

Вх.-6744

08.30 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

5.       

Вх.-6933

08.30 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

6.       

Вх.-6965

08.30 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

7.       

Вх.-7034

08.30 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

8.       

Вх.-7035

08.30 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

9.       

Вх.-7055

08.30 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

10.    

Вх.-7115

08.30 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

11.    

Вх.-7134

08.30 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

12.    

Вх.-7142

08.30 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

13.    

Вх.-7181

08.30 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

14.    

Вх.-7227

08.30 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

15.    

Вх.-7265

08.30 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

16.    

Вх.-7270

08.30 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

17.    

Вх.-7298

08.30 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

18.    

Вх.-7299

13.00 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

19.    

Вх.-7312

13.00 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

20.    

Вх.-7342

13.00 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

21.    

Вх.-7343

13.00 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

22.    

Вх.-7344

13.00 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

23.    

Вх.-7367

13.00 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

24.    

Вх.-7392

13.00 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

25.    

Вх.-7405

13.00 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

26.    

Вх.-7434

13.00 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

27.    

Вх.-7457

13.00 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

28.    

Вх.-7458

13.00 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

29.    

Вх.-6608

13.00 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

30.    

Вх.-7432

13.00 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

31.    

Вх.-6951

13.00 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

32.    

Вх.-7113

13.00 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

 

Резервна дата за явяване: 29.11.2023 г. в 08.30 ч.

           *Забележка: допуснатите кандидати да носят със себе си спортен екип

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ номер

причина за недопускане

1.       

Вх.-7191

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

2.       

Вх.-7225

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

3.       

Вх.-7310

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

4.       

Вх.-7314

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

5.       

Вх.-7288

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

6.       

Вх.-7326

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

7.       

Вх.-7349

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

8.       

Вх.-7403

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

9.       

Вх.-7427

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

10.    

Вх.-6780

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

11.    

Вх.-6832

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

12.    

Вх.-7249

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

13.    

Вх.-7369

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

14.    

Вх.-7188

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

15.    

Вх.-6469

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

16.    

Вх.-6478

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

17.    

Вх.-6554

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

18.    

Вх.-6703

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

19.    

Вх.-6906

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

20.    

Вх.-6953

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

21.    

Вх.-6972

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

22.    

Вх.-7114

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

23.    

Вх.-7147

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

24.    

Вх.-7224

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

25.    

Вх.-7287

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

26.    

Вх.-7316

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

27.    

Вх.-7370

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

28.    

Вх.-7426

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

29.    

Вх.-7451

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО