РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Kонкурс за назначаване на сержанти в НСО за длъжност „младши сътрудник“ – охранител в отдел 02 – общо 20 (двадесет) броя свободни длъжности

26-04-2024 16:40:04


 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап на конкурс, съгласно

заповед № 337/21.02.2024, изм. със зап. № 405/06.03.2024 г. за длъжността „младши сътрудник“ – едни брой свободна длъжност в сектор 06 на отдел 03


 


 

  1. Допуснат:

по ред

Входящ номер

Дата и час на явяване

1.

Вх.-1148

07.03.2024 г. 08.00 ч. – КПП-НСО


 

  1. Недопуснати до втори етап „Психологично изследване“ на конкурса – няма.


*Забележка: допуснатият кандидат да носи със себе си синя химикалка.


 

19-04-2024 14:08:58

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап „Заключително интервю“ на конкурс, съгласно заповед № 231/31.01.2024 г. за длъжността „младши сътрудник“ – охранител – общо 20 (двадесет) броя свободни длъжности в отдел 02 – НСО

 

         ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ номер

Дата и час на явяване

1.        

Вх.-886

08.30 ч. на 24.04.2024 г. – КПП НСО

2.        

Вх.-887

08.30 ч. на 24.04.2024 г. – КПП НСО

3.        

Вх.-1041

08.30 ч. на 24.04.2024 г. – КПП НСО

4.        

Вх.-1058

08.30 ч. на 24.04.2024 г. – КПП НСО

5.        

Вх.-1059

08.30 ч. на 24.04.2024 г. – КПП НСО

6.        

Вх.-1079

08.30 ч. на 24.04.2024 г. – КПП НСО

7.        

Вх.-1304

08.30 ч. на 24.04.2024 г. – КПП НСО

8.        

Вх.-1413

08.30 ч. на 24.04.2024 г. – КПП НСО

 

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ номер

Основание за недопускането

1.        

Вх.-1496

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

2.        

Вх.-733

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

3.        

Вх.-1037

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

4.        

Вх.-1132

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

5.        

Вх.-1318

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

6.        

Вх.-1489

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

 

25-03-2024 16:33:09

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап „Психологично изследване“ на конкурс, съгласно заповед № 231/31.01.2024 г. за длъжността „младши сътрудник“ – охранител – общо 20 (двадесет) броя свободни длъжности в отдел 02 – НСО

 

         ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ номер

Дата и час на явяване

1.        

Вх.-1496

08.30 ч. на 29.03.2024 г. – КПП НСО

2.        

Вх.-733

08.30 ч. на 29.03.2024 г. – КПП НСО

3.        

Вх.-886

08.30 ч. на 29.03.2024 г. – КПП НСО

4.        

Вх.-887

08.30 ч. на 29.03.2024 г. – КПП НСО

5.        

Вх.-1037

08.30 ч. на 29.03.2024 г. – КПП НСО

6.        

Вх.-1041

08.30 ч. на 29.03.2024 г. – КПП НСО

7.        

Вх.-1058

08.30 ч. на 29.03.2024 г. – КПП НСО

8.        

Вх.-1059

08.30 ч. на 28.03.2024 г. – КПП НСО

9.        

Вх.-1079

08.30 ч. на 29.03.2024 г. – КПП НСО

10.    

Вх.-1132

08.30 ч. на 29.03.2024 г. – КПП НСО

11.    

Вх.-1304

08.30 ч. на 29.03.2024 г. – КПП НСО

12.    

Вх.-1318

08.30 ч. на 29.03.2024 г. – КПП НСО

13.    

Вх.-1413

08.30 ч. на 29.03.2024 г. – КПП НСО

14.    

Вх.-1489

08.30 ч. на 29.03.2024 г. – КПП НСО

 

*Забележка: допуснатите кандидати да носят със себе си синя химикалка

 

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ номер

Основание за недопускането

1.        

Вх.-1492

Чл. 49, ал. 1, т. 1 от ППЗНСО

2.        

Вх.-801

Чл. 49, ал. 1, т. 1 от ППЗНСО

3.        

Вх.-693

Чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

4.        

Вх.-1036

Чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

5.        

Вх.-1258

Чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

6.        

Вх.-1006

Чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

7.        

Вх.-1016

Чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

8.        

Вх.-1107

Чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

9.        

Вх.-1277

Чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

10.    

Вх.-1412

Чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

 

 

 

18-03-2024 18:02:41

 

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати до първи етап „Изпит за установяване на физическа подготовка“ на конкурс,
съгласно заповед № 231/31.01.2024 г. за длъжността „младши сътрудник“ – охранител – общо 20 (двадесет) броя свободни длъжности
в отдел 02 – НСО

 

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ номер

Дата и час на явяване

 

1.       

Вх.-693

10.00 ч. на 20.03.2024 г. – КПП НСО

 

2.       

Вх.-1036

10.00 ч. на 20.03.2024 г. – КПП НСО

 

3.       

Вх.-1258

10.00 ч. на 20.03.2024 г. – КПП НСО

 

4.       

Вх.-1492

10.00 ч. на 20.03.2024 г. – КПП НСО

 

5.       

Вх.-1496

10.00 ч. на 20.03.2024 г. – КПП НСО

 

6.       

Вх.-733

10.00 ч. на 20.03.2024 г. – КПП НСО

 

7.       

Вх.-801

10.00 ч. на 20.03.2024 г. – КПП НСО

 

8.       

Вх.-886

10.00 ч. на 20.03.2024 г. – КПП НСО

 

9.       

Вх.-887

10.00 ч. на 20.03.2024 г. – КПП НСО

 

10.    

Вх.-1006

10.00 ч. на 20.03.2024 г. – КПП НСО

 

11.    

Вх.-1016

10.00 ч. на 20.03.2024 г. – КПП НСО

 

12.    

Вх.-1037

10.00 ч. на 20.03.2024 г. – КПП НСО

 

13.    

Вх.-1041

13.00 ч. на 20.03.2024 г. – КПП НСО

 

14.    

Вх.-1058

13.00 ч. на 20.03.2024 г. – КПП НСО

 

15.    

Вх.-1059

13.00 ч. на 20.03.2024 г. – КПП НСО

 

16.    

Вх.-1079

13.00 ч. на 20.03.2024 г. – КПП НСО

 

17.    

Вх.-1107

13.00 ч. на 20.03.2024 г. – КПП НСО

 

18.    

Вх.-1132

13.00 ч. на 20.03.2024 г. – КПП НСО

 

19.    

Вх.-1277

13.00 ч. на 20.03.2024 г. – КПП НСО

 

20.    

Вх.-1304

13.00 ч. на 20.03.2024 г. – КПП НСО

 

21.    

Вх.-1318

13.00 ч. на 20.03.2024 г. – КПП НСО

 

22.    

Вх.-1412

13.00 ч. на 20.03.2024 г. – КПП НСО

 

23.    

Вх.-1413

13.00 ч. на 20.03.2024 г. – КПП НСО

 

24.    

Вх.-1489

13.00 ч. на 20.03.2024 г. – КПП НСО

 

 

Резервна дата за явяване: 22.03.2024 г. в 13.00 ч.

           *Забележка: допуснатите кандидати да носят със себе си спортен екип

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ номер

причина за недопускане

1.       

Вх.-858

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

2.       

Вх.-707

чл. 57, ал. 6 от ЗЗКИ

3.       

Вх.-1143

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

4.       

Вх.-1544

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

5.       

Вх.-1553

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

6.       

Вх.-1554

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

7.       

Вх.-1106

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

8.       

Вх.-629

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

9.       

Вх.-788

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

10.    

Вх.-856

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

11.    

Вх.-883

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

12.    

Вх.-1013

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

13.    

Вх.-1040

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

14.    

Вх.-1131

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

15.    

Вх.-1255

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

16.    

Вх.-1411

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

17.    

Вх.-1429

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

18.    

Вх.-1493

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО