РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за назначаване на сержанти в НСО за длъжност „младши сътрудник“ – шофьор в сектор 05 на отдел 03 – общо 10 (десет) броя свободни длъжности

26-04-2024 16:43:43

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ 

 

на кандидатите по конкурс, съгласно заповед № 251/31.01.2024 г. за длъжността „младши сътрудник“ – шофьор – общо 10 (десет) броя свободни длъжности 

в сектор 05 на отдел 03:

 

Кандидат с вх. № 

Класиране

  1.  

Вх.-1465

1-во място

  1.  

Вх.-695

2-ро място

  1.  

Вх.-1009

3-то място

  1.  

Вх.-885

4-то място

 

  

Резервни кандидати: 

Няма.

 

Converted to HTML with WordToHTML.net

19-04-2024 14:07:10

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап „Заключително интервю“ на конкурс, съгласно заповед № 251/31.01.2024 г. за длъжността „младши сътрудник“ – шофьор – общо 10 (десет) броя свободни длъжности в сектор 05 на отдел 03 – НСО

 

 

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ номер

Дата и час на явяване

1.        

Вх.-695

24.04.2024 г. 13.00 г. – КПП НСО

2.        

Вх.-885

24.04.2024 г. 13.00 г. – КПП НСО

3.        

Вх.-1009

24.04.2024 г. 13.00 г. – КПП НСО

4.        

Вх.-1465

24.04.2024 г. 13.00 г. – КПП НСО

 

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ номер

Основание за недопускането

1.        

Вх.-988

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

2.        

Вх.-1116

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

3.        

Вх.-1361

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

4.        

Вх.-1519

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

 

 

 

25-03-2024 16:24:58

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап „Психологично изследване“ на конкурс, съгласно заповед № 251/31.01.2024 г. за длъжността „младши сътрудник“ – шофьор – общо 10 (десет) броя свободни длъжности в сектор 05 на отдел 03 – НСО

 

 

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ номер

Дата и час на явяване

1.        

Вх.-695

28.03.2024 г. 08.30 г. – КПП НСО

2.        

Вх.-885

28.03.2024 г. 08.30 г. – КПП НСО

3.        

Вх.-988

28.03.2024 г. 08.30 г. – КПП НСО

4.        

Вх.-1009

28.03.2024 г. 08.30 г. – КПП НСО

5.        

Вх.-1116

28.03.2024 г. 08.30 г. – КПП НСО

6.        

Вх.-1361

28.03.2024 г. 08.30 г. – КПП НСО

7.        

Вх.-1465

28.03.2024 г. 08.30 г. – КПП НСО

8.        

Вх.-1519

28.03.2024 г. 08.30 г. – КПП НСО

 

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ номер

Основание за недопускането

1.        

Вх.-1457

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

 

*Забележка: допуснатите кандидати да носят със себе си синя химикалка

18-03-2024 18:05:46

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до първи етап „Изпит за установяване на физическата подготовка и изпит за установяване на нивото на специфични знания и умения за изпълнение на длъжността“ на конкурс, съгласно заповед № 251/31.01.2024 г. за длъжността „младши сътрудник“ – шофьор – общо 10 (десет) броя свободни длъжности в сектор 05 на отдел 03 – НСО

 

 

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. №

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.      

Вх.-695

20.03.2024 г. 08.30 г. – КПП НСО

2.      

Вх.-885

20.03.2024 г. 08.30 г. – КПП НСО

3.      

Вх.-988

20.03.2024 г. 08.30 г. – КПП НСО

4.      

Вх.-1009

20.03.2024 г. 08.30 г. – КПП НСО

5.      

Вх.-1116

20.03.2024 г. 08.30 г. – КПП НСО

6.      

Вх.-1361

20.03.2024 г. 08.30 г. – КПП НСО

7.      

Вх.-1457

20.03.2024 г. 08.30 г. – КПП НСО

8.      

Вх.-1465

20.03.2024 г. 08.30 г. – КПП НСО

9.      

Вх.-1519

20.03.2024 г. 08.30 г. – КПП НСО

 

*Забележка: допуснатите кандидати да носят със себе си спортен екип и синя химикалка

  

НЕДОПУСНАТИ:

 

№ по ред

Вх. №

Причина за недопускане до първи етап

1.      

Вх.-1177

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

2.      

Вх.-1545

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

3.      

Вх.-741

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

4.      

Вх.-1174

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

5.      

Вх.-1274

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

6.      

Вх.-1275

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

7.      

Вх.-1498

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

8.      

Вх.-1543

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

9.      

Вх.-1417

чл. 37, ал. 1 от ППЗНСО