РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

НОВИНИ

15-09-2018

Съобщение

Ръководството на Националната служба за охрана не коментира обмена на информация със службите от сектор "Сигурност", с които поддържа непрекъснат контакт.