РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

НОВИНИ

15-02-2019

Мерки за сигурност по време на възпоменателната церемония за 146-та годишнина от гибелта на Васил Левски

Във връзка с обезпечаване сигурността на възпоменателната церемония по случай 146 години от гибелта на Апостола на свободата, която ще се проведе на 19 февруари 2019 г. от 18.00 ч. пред паметника на Васил Левски, напомняме на представителите на средствата за масово осведомяване, че могат да разположат наличната си техника в района на провеждане на мероприятието на бул. „Янко Сакъзов“ пред Посолството на Чешката република до 16.00 ч.

След този час екипи с техническо оборудване няма да бъдат допускани в района.

Проверката на представителите на медиите, които ще отразяват събитието, ще се осъществява посредством временен контролно-пропускателен пункт (КПП),организиран на бул. „В. Левски“ и ул. „Оборище“ като крайният час за тяхното пристигане е 17.20 ч. Служителите на Националната служба за охрана ще изискват от представителите на средствата за масово осведомяване актуален документ за принадлежност към съответната медия и документ за самоличност. Стажанти без журналистическа карта няма да бъдат допускани.

Компетентните органи ще наложат забрана за използването на безпилотни летателни апарати (дронове) между 17.30 и 19.00 ч в района на провеждане на проявата поради съществуващите рискове от нежелани инциденти за всички присъстващи граждани и официални лица.

Гражданите, които желаят да присъстват на церемонията, ще бъдат пропускани през три контролно-пропускателни пунктове: първият – на кръстовището на бул. „Васил Левски“ и ул. „Оборище“; вторият – на бул. „Дондуков“ и бул. „Васил Левски“ и третият – на бул. „Янко Сакъзов“ и ул. „Панайот Волов“

Цветя на паметника на националния герой ще могат да бъдат поднасяни до 17.00 ч. и след приключване на официалната церемония, с изключение на часовия диапазон от 15.00 до 16.00 ч.

Напомняме на решилите да присъстват на събитието, че следва да спазват чл. 6, ал.1 от Закона за събранията, митингите и манифестациите и чл. 23, ал. 5 от Наредба № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична голяма община, която гласи: „При провеждане на масови прояви на обществени места се забранява: внасянето на огнестрелно или хладно оръжие, както и на други предмети, предназначението или употребата на които би застрашило обществения ред, живота и здравето на присъстващите; забранява се посещението на лица в явно нетрезво или неадекватно състояние, както и ползването на предмети, предизвикващи силен шум.“ Полицейските служители, в рамките на своята компетентност, контролират прилагането на Наредбата и съставят актове на гражданите при установяване на нарушения.

Служителите на НСО ще извършват проверки на предмети и вещества на основание чл. 30, ал. 1 от Закона за Националната служба за охрана като проверяват за наличие на огнестрелни и други оръжия,хладни оръжия и остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия. Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани на мероприятието, поради невъзможността на място да бъде организирано съхраняването им.