РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

НОВИНИ

15-06-2022

Националната служба за охрана търси да назначи 15 нови служители – охранители и шофьори

Националната служба за охрана (НСО) търси да назначи десет сержанти на длъжност „младши сътрудник“ - охранител и петима сержанти на длъжност „младши сътрудник“ - шофьор.

Свободните 10 длъжности за охранители са за кандидати до 32 години със завършено най-малко средно образование. Новопостъпилите служители подлежат на обучение за придобиване на специални умения и формиране на специфични компетентности, свързани с оперативната им работа.

Кандидатите трябва да са пълнолетни български граждани с чисто съдебно минало, физически и психологически пригодни и да притежават свидетелство за управление на МПС от категория „B”

Кандидатите преминават през три етапа на процедурата – изпит за установяване на физическа подготовка, психологическо изследване и заключително интервю.

Новоназначените служители в НСО ще имат възможност да придобият и да развиват комплексни специални умения, които не могат да придобият в друга структура от сектор „Сигурност“. Придобитите професионални умения ще им позволят устойчиво кариерно развитие в рамките на държавната охранителна служба.

Срокът за подаване на документите за участие в конкурса за охранители е до 08.07.2022 г. включително.

Кандидатите за шофьори в НСО трябва да са не по-възрастни от 40 години, да имат минимум средно образование, чисто съдебно минало и да са психологически пригодни, а също така да притежават свидетелство за управление на МПС от категория „C” и да не са лишавани от право на управление на МПС през последните 3 години.

Кандидатите за водачи на МПС също преминават през три етапа, като първият включва и изпит за установяване на нивото на специфични знания и умения за изпълнение на длъжността, в т.ч. практически изпит с управление на автомобил от категории „B” и „C” на полигон и в градски условия. Документи по процедурата се подават в срок до 13.07.2022 г. включително.  

Документи се приемат всеки работен ден от 09:00 часа до 11:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа в приемната стая на контролно-пропускателния пункт на НСО на адрес: гр. София, бул. "Черни връх" № 43, НСО.

Подробна информация за конкурсните процедури, изискванията към кандидатите, нормативите, които следва те да покрият, както и необходимите документи, са публикувани в раздел „Кариера в НСО/Конкурси“ на интернет страницата на НСО на адрес: https://nso.bg/enumcat.php?cat=competitions