РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

НОВИНИ

05-06-2014

Президентът на Република България г-н Росен Плевнелиев: „ Очаквам от НСО да действа екипно, професионално, надпартийно и да следва европейски подход“

Днес, в Национална служба за охрана се проведе работна среща на президента на републиката с ръководния състав на Национална служба за охрана.
Началникът на службата генерал-лейтенант д-р Ангел Антонов откри работната среща, посветена на очертаване на приоритетите на дейност в НСО в условията на променящата се среда за сигурност на национално и международно ниво. В своето експозе той акцентира на виждането на новото ръководство на службата за най-важните и краткосрочни приоритети- съхраняване и укрепване на стабилна работна атмосфера в службата. „Предстои цялостна реформа, но не самоцелна промяна, а целенасочена управленска работа, подчинена на разбиране за единство на приемственост, законност и обновление“. Промяната ще бъде реализирана без „чистка“ по конюнктурни и непрофесионални критерии, сподели ръководителят на службата. Лоялността към институцията ще бъде важен фактор при реализацията и кадровото израстване на служителите, подчерта ген.-лейт. д-р А.Антонов.
Друг важен приоритет ще бъде надграждането на собствените добри практики и въвеждането на такива от европейските партньори. От ключово значение за успешното изпълнение на мисията и дейностите на службата са финансово-бюджетни възможности. Без съвременно и модерно оборудване не е възможно да се поддържа адекватен функционален капацитет и високи професионални стандарти. Средствата за годината са разпределени и ще се търсят основно резерви за разместване, заяви началникът на НСО. За да изпълнява ефективно своите отговорности, службата ще активизира взаимодействието си с всички структури от сектора за сигурност, подчерта ген.- лейт. д-р Антонов.
В своето обръщение държавният глава пожела успех на новия ръководен екип на службата и декларира своята пълна подкрепа за него. „Ползвате се с пълното ми доверие. Вярвам на новото ръководство, благодаря на старото.Ние сме един екип, един отбор и нека надградим постигнатото. А в НСО е постигнато много - службата се развива и се справя достойно в сегашните сложни и динамични условия на нестабилна политическа среда“. Г-н Плевнелиев подчерта важността на подхода всеки служител да работи експертно, професионално и отговорно. „Проблемите трябва да бъдат обсъждани и решавани и аз ще бъда част от решението. Като говорим открито създаваме дух на екипност и мотивация“, заяви президентът на републиката. Президентът акцентира на сериозната необходимост от приемането на Закон за НСО, който да даде сигурност на служителите, работещи ежедневно на терен при динамични и трудни условия. Като държавен глава той заяви, че ще бъде главният двигател този закон да стане факт.
В края на своето експозе президентът сподели и своите очаквания към Национална служба за охрана, която трябва да действа екипно, професионално, надпартийно и да следва европейски подход.