РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

НОВИНИ

26-02-2015

Национална служба за охрана набира кандидати за длъжност „шофьор“

Национална служба за охрана набира кандидати за длъжност „шофьор“ – военнослужещ /сержант/, които да отговарят на следните изисквания:

1. Да не са по-възрастни от 33 години (не важи за служители на служба за сигурност или обществен ред);
2. Да притежават свидетелство за управление на МПС – категория D;
3. Да не са лишавани от право да управляват МПС за нарушение на ЗДвП.

Желаещите да кандидатстват, които отговарят на посочените условия, следва да изпратят автобиографията си на електронна поща на адрес: hr@nso.bg