РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

НОВИНИ

05-05-2015

НСО предприема мерки за сигурност по време на мероприятията по случай Шести май – Ден на храбростта и празник на Българската армия

Във връзка с обезпечаване сигурността на мероприятията по случай Шести май - Ден на храбростта и празник на Българската армия, които ще се проведат на 06.05.2015 г. пред Паметника на Незнайния войн и на площад „Княз Александър I“, напомняме на представителите на средствата за масово осведомяване:

Молебенът за здраве и благоденствие на Българската армия и полагането на венци и цветя пред Паметника на Незнайния войн са предвидени за 09:00 часа.
Екипите могат да разположат наличната си техника в района на провеждане на мероприятието между Храм-паметник „Св. Александър Невски“ и Светия Синод /извън зоната за сигурност/ до 08:00 часа. След този час екипи с техническо оборудване няма да бъдат допускани в района.
Движението ще се осъществява по ул. „Оборище“. Всички представители на медиите, отразяващи събитието, ще бъдат пропускани през КПП, разположено на кръстовището на ул. „Париж“ и ул. „Шипка“. Военният парад на Българската армия започва в 10:00 ч. на площад „Княз Александър I“. Екипите могат да разположат наличната си техника на ул. „Княз Александър І“ до пресечката с бул. „Александър Стамболийски“ до 08:00 ч. След този час екипи с техническо оборудване няма да бъдат допускани в района.

Всички представители на медиите, отразяващи събитието, ще бъдат пропускани през КПП, находящо се на ул. „Княз Александър І“. Служителите на Национална служба за охрана ще изискват от представителите на медиите, които отразяват събитието, представяне на актуална журналистическа карта. Стажанти без документ за принадлежност към съответната медия няма да бъдат допускани.
Напомняме на гражданите, желаещи да присъстват на мероприятията по случай Деня на храбростта и празника на Българската армия, да спазват Наредба №1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична голяма община , чийто чл. 23, ал. 5 гласи:
„При провеждане на масови прояви на обществени места се забранява: внасянето на огнестрелно или хладно оръжие, както и на други предмети, предназначението или употребата на които биха застрашили обществения ред, живота и здравето на присъстващите. Забранява се и ползването на предмети, предизвикващи силен шум.“ Полицейските служители, в рамките на своята компетентност, контролират прилагането на Наредбата и съставят актове на гражданите при установяване на нарушения.
Служителите на НСО ще извършват проверки на багажи и други предмети за наличие на взривоопасни, радиоактивни и запалителни материали на основание чл. 10, т. 1 от Правилника за устройството и дейността на Национална служба за охрана при президента на Република България /ПУДНСОПРБ/. Граждани, носещи обемисти багажи, няма да бъдат допускани на мероприятията, поради невъзможността на място да бъде организирано съхраняването им.