РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

НОВИНИ

19-05-2015

Становище на НСО по повод запитване на представителите на медиите за изведен гражданин от зала „София“, хотел „Маринела“

На 19 май 2015 г. от 11.00 часа, в зала София на хотел „Маринела“ Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България и ежедневниците „24 часа“ и „Труд“ са организирали бизнес форум „Оперативна програма – Иновации и конкурентноспособност“ . Събитието е част от кампанията „Деветте пътя към еврофондовете“, представляваща поредица от национални срещи Правителство-Бизнес. За участие са поканени представители на правителство - министър-председателя, зам.-министър председателя по европейските фондове, министъра на икономиката, представители на бизнеса и медиите.
Поради очакваното присъствие на бизнес-форума на охранявани от НСО лица, службата, със съдействие на домакините, е организирала пропускателен режим. Организаторите не са били предвидили баджове или други опознавателни знаци за поканените гости. Всички лица, влизащи в зала „София“, са проверени за наличие на огнестрелни или хладни оръжия, взривоопасни, радиоактивни, леснозапалими материали и други общоопасни средства. Проверката е извършена с помощта на метал-детекторни рамки и рентгенов апарат.

Министър-председателят, като охранявано лице съгласно чл. 3 на Правилника за устройството и дейността на Националната служба за охрана, при влизане в хотел „Маринела“ и при придвижването му до и вътре в зала „София“ е бил придружаван от екип за лична охрана, който е наблюдавал поведението и реакциите на присъстващите, за да идентифицира и пресече възможни опити за посегателство.
Според професионалните стандарти и критерии, възникналата ситуация с участие на гражданин, допуснат след проверка в залата, не е налагала прилагане на специални способи и техники за незабавното му задържане и извеждане. Служителите от личната охрана на министър-председателя са осъществявали постоянен визуален контрол върху поведението на този гражданин и на всички лица от близкото обкръжение.

Системата от мерките за охрана ще бъде още веднъж анализирана и оценена, за пропорционалност и адекватност на установените рискове и заплахи.

АКТУАЛНО

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

От 14.06.2020г. на основание чл. 36а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) Профила на купувача се поддържа на платформата ЦАИС ЕОП:

https://app.eop.bg/buyer/10668

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА