РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

НОВИНИ

22-05-2015

НСО предприема мерки за обезпечаване на сигурността по време на официалното честване на 24 май – празник на българската просвета и култура и на славянската писменост

Във връзка с обезпечаване на сигурността по време на официалното честване на 24 май - Празник на българската просвета и култура и на славянската писменост, напомняме на представителите на средствата за масово осведомяване:

Официалната церемония при паметника на светите братя Кирил и Методий е предвидена за 11.00 ч. Екипите могат да разположат наличната си техника на алеята до сградата на Националната библиотека „Св.Св. Кирил и Методий“ откъм улица „Шипка“ до 09.00 ч. След този час екипи с техническо оборудване няма да бъдат допускани в района.
Всички представители на медиите, отразяващи събитието, ще бъдат пропускани през временен КПП, организиран срещу спирката на градския транспорт на ул. „Шипка“ до сградата на Софийския университет „Св. Климент Охридски". Служителите на Национална служба за охрана ще изискват от тях актуална журналистическа карта. Стажанти без документ за принадлежност към съответната медия няма да бъдат допускани.

Гражданите, желаещи да присъстват на официалната церемония при паметника на светите братя Кирил и Методий, ще бъдат пропускани след проверка през алеята в непосредствена близост до кръстовището на бул. „Васил Левски“ и ул. „Шипка“. Гражданите могат да използват и временния КПП, организиран срещу спирката на градския транспорт на ул. „Шипка“ до сградата на СУ „Св. Климент Охридски“.
Напомняме също така, че желаещите да присъстват на мероприятията по случай Празника на българската просвета и култура и на славянската писменост, следва да спазват чл. 23, ал 5 на Наредба №1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична голяма община, която гласи: „При провеждане на масови прояви на обществени места се забранява: внасянето на огнестрелно или хладно оръжие, както и на други предмети, предназначението или употребата на които биха застрашили обществения ред, живота и здравето на присъстващите. Забранява се и ползването на предмети, предизвикващи силен шум. Полицейските служители, в рамките на своята компетентност контролират прилагането на Наредбата и съставят актове на гражданите при установяване на нарушения. Служителите на НСО ще извършват проверки на багажи и други предмети за наличие на взривоопасни, радиоактивни и запалителни материали на основание чл. 10, т. 1 от Правилника за устройството и дейността на Национална служба за охрана при президента на Република България /ПУДНСОПРБ/. Граждани, носещи обемисти багажи, няма да бъдат допускани на мероприятията, поради невъзможността на място да бъде организирано съхраняването им.

Повече информация за организацията на празничното общоградско шествие, официалната церемония, както и промените в организацията на движението във връзка с шествието, гражданите могат да получат на интернет-страницата на Столична община, рубрика „Новини“.