РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

НОВИНИ

05-06-2015

НСО предприема мерки за обезпечаване на сигурността по време на официалното откриване на паметника на цар Самуил

Във връзка с обезпечаване на сигурността по време на официалното откриване на паметника на цар Самуил, което ще се състои на 08.06.2015 г., в 12.00 ч. пред базиликата „Св. София“, напомняме на представителите на средствата за масово осведомяване:

Екипите могат да разположат наличната си техника в района на провеждане на мероприятието между Храм-паметник „Св. Александър Невски“ и Светия Синод /извън зоната за сигурност/ до 10.30 ч. . След този час екипи с техническо оборудване няма да бъдат допускани в района.
Движението ще се осъществява по улиците „Оборище“, „Раковски“ и „Московска“.
Всички представители на медиите, отразяващи събитието, ще бъдат пропускани през временен КПП, организиран на ул. „Раковски“ в близост до паметника на българския опълченец. Служителите на Национална служба за охрана ще изискват от тях актуална журналистическа карта. Стажанти без документ за принадлежност към съответната медия няма да бъдат допускани.
Гражданите, желаещи да присъстват на събитието, ще бъдат пропускани след проверка през  горепосочения КПП /на ул. „Раковски“ в близост до паметника на българския опълченец/.
Напомняме също така, че желаещите да присъстват на официалното откриване на паметника на цар Самуил, следва да спазват чл. 23, ал 5 на Наредба №1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична голяма община, която гласи: „При провеждане на масови прояви на обществени места се забранява: внасянето на огнестрелно или хладно оръжие, както и на други предмети, предназначението или употребата на които биха застрашили обществения ред, живота и здравето на присъстващите. Забранява се и ползването на предмети, предизвикващи силен шум.“ Полицейските служители, в рамките на своята компетентност контролират прилагането на Наредбата и съставят актове на гражданите при установяване на нарушения.
Служителите на НСО ще извършват проверки на багажи и други предмети за наличие на взривоопасни, радиоактивни и запалителни материали на основание чл. 10, т. 1 от Правилника за устройството и дейността на Национална служба за охрана при президента на Република България /ПУДНСОПРБ/. Граждани, носещи обемисти багажи, няма да бъдат допускани на мероприятието, поради невъзможността на място да бъде организирано съхраняването им.

АКТУАЛНО

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

От 14.06.2020г. на основание чл. 36а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) Профила на купувача се поддържа на платформата ЦАИС ЕОП:

https://app.eop.bg/buyer/10668

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА