РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

НОВИНИ

05-04-2016

Проект на Правилник за прилагане на Закона за Националната служба за охрана (ППЗНСО)

В рубриката „Нормативна база“, раздел „Други документи“ са публикувани проектите на:

1. Правилник за прилагане на Закона за Националната служба за охрана /ППЗНСО/;

2. Постановление на Министерския съвет за приемане на ППЗНСО;

3. Доклад до Министерския съвет.

Дата на откриване:  05.4.2016 г.
Целева група:         Всички заинтересовани
Сфера на действие:  Държавна администрация
Дата на приключване:  19.4.2016 г.

Моля всички заинтересовани да изпратят своите коментари и предложения в срок до 19 април 2016 г. на електронната поща на НСО: nso@nso.bg