РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

НОВИНИ

08-04-2016

НСО се присъедини към Протокола за сътрудничество в областта на професионалната подготовка на служителите на службите за охрана на Грузия, Молдова, Румъния и Украйна.

Началникът на НСО генерал-лейтенант д-р Ангел Антонов подписа Допълнителния протокол за присъединяването на Национална служба за охрана към Протокола за сътрудничество в областта на професионалната подготовка, подписан в Букурещ на 24 април 2015 година от Грузия, Молдова и Румъния.

Церемонията по подписването се проведе на 05 април 2016 г. в Държавната резиденция на президента на Молдова - г-н Николае Тимофти, който приветства ръководителите на службите и подчерта значението на този правен инструмент за повишаване нивото на подготовка на служителите на службите за охрана.

Целта на протокола е да се създаде обща рамка за сътрудничество между страните и да набележи насоки за създаване на една обща Програма за обучение в областта на охраната на публичните личности.

Подписването беше предшествано от размяна на мнения между ръководителите на петте институции. Страните единодушно подкрепиха идеята да развиват сътрудничеството в областта на професионалната подготовката и да споделят своя опит и най-добри практики в тази област.

Едновременно с подписването на Протокола започна и семинар за служителите от службите за охраната на петте държави, посветен на най-добрите техники и методи за предоставяне на физическа защита на охраняваните лица.