РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

НОВИНИ

08-04-2016

НСО се присъедини към Протокола за сътрудничество в областта на професионалната подготовка на служителите на службите за охрана на Грузия, Молдова, Румъния и Украйна.

Началникът на НСО генерал-лейтенант д-р Ангел Антонов подписа Допълнителния протокол за присъединяването на Национална служба за охрана към Протокола за сътрудничество в областта на професионалната подготовка, подписан в Букурещ на 24 април 2015 година от Грузия, Молдова и Румъния.

Церемонията по подписването се проведе на 05 април 2016 г. в Държавната резиденция на президента на Молдова - г-н Николае Тимофти, който приветства ръководителите на службите и подчерта значението на този правен инструмент за повишаване нивото на подготовка на служителите на службите за охрана.

Целта на протокола е да се създаде обща рамка за сътрудничество между страните и да набележи насоки за създаване на една обща Програма за обучение в областта на охраната на публичните личности.

Подписването беше предшествано от размяна на мнения между ръководителите на петте институции. Страните единодушно подкрепиха идеята да развиват сътрудничеството в областта на професионалната подготовката и да споделят своя опит и най-добри практики в тази област.

Едновременно с подписването на Протокола започна и семинар за служителите от службите за охраната на петте държави, посветен на най-добрите техники и методи за предоставяне на физическа защита на охраняваните лица.


АКТУАЛНО

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

От 14.06.2020г. на основание чл. 36а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) Профила на купувача се поддържа на платформата ЦАИС ЕОП:

https://app.eop.bg/buyer/10668

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА