РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

НОВИНИ

22-07-2016

ПРОМЯНА В РЪКОВОДСТВОТО НА НСО

С Указ №241/13.07.2016 г. на президента на Република България г-н Росен Плевнелиев, на основание чл.98, т. 7 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 1 от Закона за Националната служба за охрана (ЗНСО), за заместник-началник на службата е назначен подполковник Емил Симеонов Тонев.

Със заповед на началника на Националната служба за охрана ген.-лейт. д-р Ангел Антонов подп. Тонев е повишен в звание Полковник.

С Указ № 240/13.07.2016 г. на президента на Република България г-н Росен Плевнелиев, на основание чл.98, т. 7 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 3 от Закона за Националната служба за охрана, досегашният заместник-началник на службата полковник Юлиан Василев Харалампиев е освободен от заеманата длъжност поради това, че не отговаря на изискванията на чл. 8, ал. 2, т. 3 от ЗНСО - не притежава необходимия 5-годишен минимален стаж на ръководна длъжност.

Полк. Харалампиев е преназначен на друга подходяща длъжност в НСО, с оглед на натрупания професионален опит и притежавани ръководни умения.

АКТУАЛНО

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

От 14.06.2020г. на основание чл. 36а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) Профила на купувача се поддържа на платформата ЦАИС ЕОП:

https://app.eop.bg/buyer/10668

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА