РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

НОВИНИ

14-09-2016

Поздравително обръщение на началника на НСО ген.-лейт. д-р Ангел Антонов по случай 137-та годишнина от полагане основите на службата

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,

ВАШЕ СВЕТЕЙШЕСТВО,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА МИНИСТРИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

ВАШИ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ГЕНЕРАЛИ, ОФИЦЕРИ И СЕРЖАНТИ, СЛУЖИТЕЛИ И ВЕТЕРАНИ,

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Днес, в този празничен за Националната служба за охрана ден, бих желал да отделя повече внимание върху напредъка, постиженията, и перспективите в дейността на службата.

С влизането в сила на Закона за НСО и Правилника за прилагането му, процесът на институционалното развитие на службата навлезе в нова фаза.

Като първа стъпка президентът на републиката - г-н Росен Плевнелиев утвърди новата организационна структура и числения състав на службата.

С приноса на целия ръководен състав бе разработен проект за Правилник за прилагане на закона и предложения за изменения и допълнения в други подзаконови актове.

С утвърдения нов класификатор на длъжностите бе извършено оптимално разпределение на служителите по структурни звена. Съставът, ангажиран с изпълнение на основните функции и дейности, вече е над 85%.

За първи път бе разработена и въведена матрица за кариерното развитие на офицерите и сержантите.

Усъвършенствана бе системата за определяне на допълнителното възнаграждение за специфични условия на труд в НСО.

В напреднала фаза са проектите на инструкции за взаимодействие с МВР, службите за сигурност и съответните държавни органи при различните степени на готовност.

Използвам този кратък преглед на достиженията, за да уверя държавното ръководство, че службата повиши организационната готовност и способностите си за адекватно реагиране при днешната сложна и динамична среда за сигурност, и срещу рискове от терористични актове.

За да изпълним успешно задачите си, от значение е и засиленото международно сътрудничество с партньорските служби и международните организации, което е признание за високия капацитет на службата и професионализма на служителите.

Представители НСО участват в работните групи на Европейската мрежа за охрана на публични личности.

Продължава участието на наши офицери в ежегодните стажове, организирани от държави – членки на Европейския съюз. Оценката на домакините за представянето им е традиционно висока.

НСО се присъедини към Протокола за сътрудничество в областта на професионалната подготовка на служителите на службите за охрана на Румъния, Грузия, Молдова и Украйна. Представители на службата участваха в учения за усвояване на добрите практики за физическа защита на охранявани лица.

Получени са многобройни благодарствени писма от чуждестранни посолства за проявения професионализъм и креативност на служителите при охраната на чуждестранни делегации.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Днешният празник е повод както за равносметка, така и за очертаване на предизвикателствата и насоките на управленската и оперативната дейност на службата през следващата година.

В центъра на нашето внимание е подготовката за изпълнение на ангажиментите по охраната и обезпечаването на сигурността на предстоящото Българско председателство на Съвета на Европейския Съюз.

В следващите две години това е едно от най-големите предизвикателства, които стоят пред всички държавни институции. Не случайно лично министър-председателят пое функцията на национален координатор за подготовката на Председателството. За координатор по сигурността бе определен вицепремиерът и министър на вътрешните работи във взаимодействие с началника на Националната служба за охрана. За НСО това е изключително сериозен ангажимент и сме готови да го посрещнем с професионално и отговорно изпълнение на поставените задачи.

До края на тази и през следващата 2017 г. ни предстои много работа.  

В близко бъдеще ще бъдат обявени конкурси за офицери и сержанти за заемане на вакантни позиции, финансово осигурени с бюджета за 2016 г.

В контекста на Председателството предстои да представим разчет за кадровото осигуряване и институционално укрепване на службата.

Готови сме с вариантите за осигуряване на специализирания транспорт и за необходимото оборудване за охранително – технически контрол и комуникации.

Бихме желали да се помисли за по-адекватно определяне на разходите за текуща издръжка на персонала.

Разчетите показват, че ще се нуждаем от увеличаване на финансовите средства за справяне с нарасналия  обем на задачите.

Като поставям въпроса за финансовото осигуряване на дейността на службата през следващите години, искам да ви уверя, че оставам изцяло в рамките на реализма и разбирането за възможностите на бюджета.

Убеден съм, че НСО във взаимодействие със службите за сигурност и обществен ред, ще осигури условия за безопасно протичане на предстоящите срещи и прояви в рамките на Българското председателство.

Тук е мястото да изразя своята благодарност и признателност към ръководителите и служителите от тези ведомства за ежедневното сътрудничество и навременно съдействие.

Благодаря и на ръководството, лекарските екипи и сестринския персонал на Военномедицинска академия, болница „Лозенец“ и Медицинска академия за грижите за здравословното и физическо състояние на служителите.

В този тържествен ден сме длъжни да отдадем заслужена почит и на ветераните на службата, които лоялно, всеотдайно и с чест са изпълнявали дълга си в НСО.

СКЪПИ КОЛЕГИ,

От името на ръководния екип  и лично от свое име ви приветствам с празника на НСО. Приемете моята благодарност за отговорността и професионализма при изпълнението на служебния ви дълг. Благодаря за оправданото доверие да бъдете гарант за сигурността, спокойствието и опазването живота на държавните ръководители.

Приемете моите най-искрени пожелания за здраве, професионални успехи и още по-висока мотивация!

Желая на вашите семейства много здраве, разбиране и търпение за дългите ви отсъствия от дома.

СКЪПИ ГОСТИ,

Благодаря ви, че приехте поканата и отделихте от времето си, за да бъдете заедно с нас в този тържествен ден!

Честит празник, дами и господа, офицери, сержанти и служители на НСО!