РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

НОВИНИ

04-10-2016

ПРОМЯНА В РЪКОВОДНИЯ ЕКИП НА НСО

С Указ № 309/17.09.2016 г. на президента на Република България г-н Росен Плевнелиев, на основание чл.98, т. 7 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 1 от Закона за Националната служба за охрана (ЗНСО), за заместник-началник на службата е назначен полковник Росен Тинков Тодоров .

С Указ № 308/17.09.2016 г. на президента на Република България г-н Росен Плевнелиев, на основание чл.98, т. 7 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 3 от Закона за Националната служба за охрана, досегашният заместник-началник на службата полковник Красимир Александров Станчев е освободен от заеманата длъжност.

Полк. Станчев е преназначен на друга подходяща управленска длъжност в НСО, с оглед на натрупания професионален опит и притежавани ръководни умения.