РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

НОВИНИ

21-10-2016

Всички автомобили на НСО имат застраховка „Гражданска отговорност“.

Във връзка с тиражирана информация, че автомобилът на Националната служба за охрана, който обслужва председателя на Народното събрание, няма сключена застраховка „Гражданска отговорност“, заявяваме категорично, че всички моторни превозни средства, чрез които службата осъществява дейността си, имат сключен договор „Гражданска отговорност“.

Автомобилът от кортежа, обслужващ председателя на Народното събрание, също попада в обхвата на този договор.