РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

НОВИНИ

19-01-2017

Мерки на НСО за обезпечаване на сигурността, по време на церемонията по встъпване в длъжност на новоизбрания президент на Република България

Във връзка с обезпечаване на сигурността по време на церемонията по встъпване в длъжност на новоизбрания президент на Република България, която ще се състои на 22 януари 2017 г., от 11.00 ч.на площад „Св. Александър Невски“, напомняме на представителите на средствата за масово осведомяване:

Проверката на представителите на медиите, отразяващи събитието, ще се осъществява посредством временен КПП, организиран на ул. „Париж“ и ул. „Шипка“ като крайният час за тяхното пристигане и заемане на местата е до 10.15 ч. Служителите на Националната служба за охрана ще изискват от тях валидна журналистическа карта и документ за самоличност.

Не е желателно използването на безпилотни летателни средства (дронове) в района на провеждане на събитието заради съществуващите рискове от нежелани инциденти за всички присъстващи граждани и официални лица.

За гражданите, желаещи да наблюдават церемонията пред Паметника на Незнайния воин, са определени две места: тротоара на ул. „Оборище“ срещу паметника на цар Самуил и пред главния вход на храм-паметника „Св. Александър Невски“. Проверката на гражданите ще се осъществява посредством два пункта: първият пункт ще бъде разположен на ул. „Г.С.Раковски“ срещу паметник „Опълченец“, а вторият – при южния вход на храм-паметника „Св. Александър Невски“. Крайният час за тяхното пристигане и заемане на местата е 10.15 ч.

Напомняме на гражданите, които ще присъстват на проявата, че следва да спазват чл. 6, ал. 1 от Закона за събранията, митингите и манифестациите и чл. 23., ал.5 от Наредба № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична голяма община, която гласи: „При провеждане на масови прояви на обществени места се забранява:внасянето на огнестрелно или хладно оръжие, както и на други предмети, предназначението или употребата на които би застрашило обществения ред, живота и здравето на присъстващите; забранява се посещението на лица в явно нетрезво или неадекватно състояние, както и ползването на предмети, предизвикващи силен шум.“ Полицейските служители, в рамките на своята компетентност, контролират прилагането на Наредбата и съставят актове на гражданите при установяване на нарушения.

Служителите на НСО ще извършват проверки на предмети и вещества на основание чл. 30, ал. 1 от Закона за Националната служба за охрана като проверяват за наличие на огнестрелни и други оръжия, хладни оръжия и остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия. Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани на мероприятието, поради невъзможността на място да бъде организирано съхраняването им.

Съобщението е съгласувано със СДВР и Столична община