РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

НОВИНИ

28-02-2017

Мерки за обезпечаване сигурността на мероприятията по случай Трети март – Националния празник на Република България

Във връзка с обезпечаване сигурността на мероприятията по случай Трети март – Националния празник на Република България, които ще се проведат на 03.03. 2017 г. пред Паметника на Незнайния войн и на площад „Народно събрание“, напомняме на представителите на средствата за масово осведомяване:

Церемонията по издигане на националното знаме на Република България пред Паметника на Незнайния войн е предвидена за 11.00 часа. Екипите могат да разположат наличната си техника в района на провеждане на събитието между Храм-паметника „Св. Александър Невски“ и Светия Синод /извън зоната за сигурност/ до 09.00 часа. След този час екипи с техническо оборудване няма да бъдат допускани в района.

Всички представители на медиите, отразяващи събитието, ще бъдат пропускани през КПП, разположен на кръстовището на ул. „Париж“ и ул. „Шипка“ като крайният час за тяхното пристигане е 10.30 ч.

Гражданите, които желаят да наблюдават церемонията, ще бъдат пропускани от КПП, организирани на ул. „Раковски“ и на южната част на Храм-паметника „Св. Александър Невски“.

Тържествената заря-проверка започва в 18.30 часа на площад „Народно събрание“. Екипите могат да разположат наличната си техника на ул. „19-ти февруари“ /източната страна на сградата на Народното събрание/ най-късно до 16.00 часа. Пропускането им ще се осъществява по списък, утвърден от главния секретар на Народното събрание, с включени в него автомобили и технически екипи.

Всички представители на медиите, които желаят да отразят проявата, ще бъдат пропускани през северния вход на сградата на Народното събрание, като крайният час за тяхното пристигане е 17.45 ч.

Служителите на Националната служба за охрана ще изискват от отразяващите събитията представяне на актуална журналистическа карта и документ за самоличност.

Да не се използват безпилотни летателни средства (дронове) за заснемане в района на провеждане на проявата заради съществуващите рискове от нежелани инциденти за всички присъстващи граждани и официални лица.

Гражданите, желаещи да наблюдават тържествената заря-проверка, ще бъдат пропускани през КПП, разположени на бул. „Цар Освободител“ откъм бул. “Васил Левски“ и ул. „Раковски“.

Напомняме на решилите да присъстват на събитията, че следва да спазват чл. 6, ал.1 от Закона за събранията, митингите и манифестациите и чл. 23, ал. 5 от Наредба № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична голяма община, която гласи: „При провеждане на масови прояви на обществени места се забранява: внасянето на огнестрелно или хладно оръжие, както и на други предмети, предназначението или употребата на които би застрашило обществения ред, живота и здравето на присъстващите; забранява се посещението на лица в явно нетрезво или неадекватно състояние, както и ползването на предмети, предизвикващи силен шум.“ Полицейските служители, в рамките на своята компетентност, контролират прилагането на Наредбата и съставят актове на гражданите при установяване на нарушения.

Служителите на НСО ще извършват проверки на предмети и вещества на основание чл. 30, ал. 1 от Закона за Националната служба за охрана като проверяват за наличие на огнестрелни и други оръжия, хладни оръжия и остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия. Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани на мероприятието, поради невъзможността на място да бъде организирано съхраняването им.