РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

НОВИНИ

13-04-2017

Мерки на НСО за обезпечаване на сигурността по време на празничната Великденска литургия в храм-паметника „св. Александър Невски“

Във връзка с обезпечаване на сигурността по време на Празничното Пасхално богослужение в храм-паметника „Св. Александър Невски“, което ще се състои на 15 април 2017 г. от 23.30 ч., напомняме на представителите на медиите, отразяващи събитието, че служителите на Националната служба за охрана   ще изискват от тях валидна журналистическа карта и документ за самоличност.

Не е желателно използването на безпилотни летателни средства  (дронове) в района на провеждане на събитието заради съществуващите рискове от нежелани инциденти за всички присъстващи граждани и официални лица.

Проверката на  гражданите, желаещи да наблюдават Великденската света литургия ще бъде осъществявана  посредством три пункта: първият пункт ще бъде разположен на ул. „Оборище“ и ул. „19-ти февруари“,  вторият – между ул. „Шипка“ и  храм-паметника „Св. Александър Невски“ и третият – на ул. „Оборище“ – участъкът между ул. „Париж“ и храм-паметника „Св. Александър Невски“.

 Напомняме на гражданите, които  ще присъстват на проявата, че следва да спазват чл. 6, ал. 1 от Закона за събранията, митингите и манифестациите и  чл. 23., ал.5 от Наредба № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична голяма община, която гласи: „При провеждане на масови прояви на обществени места се забранява: внасянето на огнестрелно или хладно оръжие, както и на други предмети, предназначението или употребата на които би застрашило обществения ред, живота и здравето на присъстващите; забранява се посещението на лица в явно нетрезво или неадекватно състояние, както и ползването на предмети, предизвикващи силен шум.“ Полицейските служители, в рамките на своята компетентност, контролират прилагането на Наредбата и съставят актове на гражданите при установяване на нарушения.

Служителите на НСО ще извършват проверки на предмети и вещества на основание чл. 30, ал. 1 от Закона за Националната служба за охрана като проверяват за наличие на  огнестрелни и други оръжия, хладни оръжия и остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия. Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани на мероприятието, поради невъзможността на място да бъде организирано съхраняването им