РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

НОВИНИ

14-12-2017

Четирима офицери и трима сержанти от НСО са наградени за постигнати високи резултати в служебната дейност

На основание чл. 85, ал.І, т. 1 от Закона за Националната служба за охрана със заповед на началника на НСО ген.-лейт. д-р Ангел Антонов за конкретен съществен принос при изпълнение на служебните им задължения, са удостоени с грамоти офицерите: м-р Д. Кънев, м-р К. Лобутов, ст. лейт. М.Василев и ст. лейт.Тр.Иванов и сержантите: с-на Ал. Тодоров, ст. серж. Цв. Рангелов и ст. серж. Р. Зашев

Церемонията по награждаването на служителите се проведе на 13.12.2017 г. в присъствието на двамата заместник-началници на службата – полковник. Р.Тодоров и полковник Ем. Тонев.