РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

НОВИНИ

14-02-2018

Мерки за сигурност по време на възпоменателната церемония по повод 145 години от гибелта на Васил Левски

Във връзка с обезпечаване сигурността на възпоменателната церемония по случай 145-та годишнина от гибелта на Апостола на свободата, която ще се проведе на 19 февруари 2018 г. от 18.00 ч. пред паметника на Васил Левски, напомняме на представителите на средствата за масово осведомяване, че могат да разположат наличната си техника в района на провеждане на мероприятието на бул. „Янко Сакъзов“ пред Посолството на Чешката република до 16.30 ч.

След този час екипи с техническо оборудване няма да бъдат допускани в района.

Проверката на представителите на медиите, отразяващи събитието, ще се осъществява посредством временен КПП, организиран на ул. „Оборище“ като крайният час за тяхното пристигане е 17.20 ч. Служителите на Националната служба за охрана ще изискват от представителите на средствата за масово осведомяване актуален документ за принадлежност към съответната медия и документ за самоличност. Стажанти без журналистическа карта няма да бъдат допускани.

Не е желателно използването на безпилотни летателни средства (дронове) в района на провеждане на проявата заради съществуващите рискове от нежелани инциденти за всички присъстващи граждани и официални лица.

Гражданите, които желаят да присъстват на церемонията, ще бъдат пропускани през два контролно-пропускателни пункта – първият – на кръстовището на бул. „Васил Левски“ и ул. „Оборище“ и вторият – на бул. „Дондуков“ и бул. „Васил Левски“.

Цветя на паметника на националния герой ще могат да бъдат поднасяни до 17.00 ч. и след приключване на официалната церемония, с изключение на часовия диапазон от 15.30 до 16.00 ч.

Напомняме на решилите да присъстват на събитието, че следва да спазват чл. 6, ал.1 от Закона за събранията, митингите и манифестациите и чл. 23, ал. 5 от Наредба № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична голяма община, която гласи: „При провеждане на масови прояви на обществени места се забранява: внасянето на огнестрелно или хладно оръжие, както и на други предмети, предназначението или употребата на които би застрашило обществения ред, живота и здравето на присъстващите; забранява се посещението на лица в явно нетрезво или неадекватно състояние, както и ползването на предмети, предизвикващи силен шум.“ Полицейските служители, в рамките на своята компетентност, контролират прилагането на Наредбата и съставят актове на гражданите при установяване на нарушения.

Служителите на НСО ще извършват проверки на предмети и вещества на основание чл. 30, ал. 1 от Закона за Националната служба за охрана като проверяват за наличие на огнестрелни и други оръжия,хладни оръжия и остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия. Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани на мероприятието, поради невъзможността на място да бъде организирано съхраняването им.