РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

НОВИНИ

02-03-2018

Мерки за обезпечаване на сигурността на мероприятията по случай 140 години от Освобождението на България

Във връзка с обезпечаване сигурността на мероприятията по случай тържественото честване на 140 години от Освобождението на България и Националния празник на Република България – Трети март, напомняме на представителите на средствата за масово осведомяване:

Тържествената заря-проверка започва в 18.30 часа на площад „Народно събрание“. Екипите могат да разположат наличната си техника на ул. „19-ти февруари“ /източната страна на сградата на Народното събрание/ най-късно до 16.00 часа. Пропускането им ще се осъществява по списък, утвърден от главния секретар на Народното събрание, с включени в него автомобили и технически екипи.

Всички представители на медиите, които желаят да отразят проявата, ще бъдат пропускани през северния вход на сградата на Народното събрание, като крайният час за тяхното пристигане е 17.30 ч.

Не е желателно използването на безпилотни летателни средства (дронове) в района на провеждане на проявата заради съществуващите рискове от нежелани инциденти за всички присъстващи граждани и официални лица.

Гражданите, които желаят да наблюдават тържествената заря-проверка, ще бъдат пропускани през КПП, разположени на бул. „Цар Освободител“ откъм бул. “Васил Левски“ и ул. „Раковски“.

На 04.03.2018 г. от 09.30 ч. в Храм-паметник „Св.Александър Невски“ ще бъде отслужена тържествена Света литургия от Московския и на цяла Русия патриарх Кирил и българския патриарх и Софийски митрополит Неофит.

Представителите на медиите, които ще отразяват церемонията, ще бъдат пропускани през КПП, ситуиран на северния вход на храма. Крайният час за тяхното пристигане е 09.00 ч.

Пропускането на гражданите, желаещи да присъстват на събитието, ще се осъществява на КПП, организирани на северния и южния вход на църквата.

Посещението на Московския и на цяла Русия патриарх Кирил и водената от него делегация в руския храм „Св. Николай“ е предвидено за 16.10 ч. на 04.03.2018 г.

Представителите на средствата за масово осведомяване ще бъдат пропускани през КПП, организирано в градинката пред Руската църква откъм ул. „Московска“. Крайният час за тяхното пристигане е 15.30 ч.

Напомняме на представителите на медиите, отразяващи събитията, че служителите на Националната служба за охрана ще изискват от тях представяне на актуална журналистическа карта и документ за самоличност.

Призоваваме гражданите, които ще присъстват на проявите, да спазват чл. 6, ал.1 от Закона за събранията, митингите и манифестациите и чл. 23, ал. 5 от Наредба № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична голяма община, която гласи: „При провеждане на масови прояви на обществени места се забранява: внасянето на огнестрелно или хладно оръжие, както и на други предмети, предназначението или употребата на които би застрашило обществения ред, живота и здравето на присъстващите; забранява се посещението на лица в явно нетрезво или неадекватно състояние, както и ползването на предмети, предизвикващи силен шум.“ Полицейските служители, в рамките на своята компетентност, контролират прилагането на Наредбата и съставят актове на гражданите при установяване на нарушения.

Служителите на НСО ще извършват проверки на предмети и вещества на основание чл. 30, ал. 1 от Закона за Националната служба за охрана като проверяват за наличие на огнестрелни и други оръжия, хладни оръжия и остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия. Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани на мероприятието, поради невъзможността на място да бъде организирано съхраняването им.