РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

НОВИНИ

30-03-2018

Началникът на НСО награди двама редови служители за съществен принос към дейността на службата и по случай тяхното пенсиониране.

На основание чл. 9, т. 1, чл. 10, ал. 4, предложение второ и във връзка с чл. 84, чл. 85, ал.1 , т. 6 от Закона за Националната служба за охрана, със заповед на началника за цялостен съществен принос към дейността на НСО и по повод придобиване право на пенсия е удостоен с „Почетен знак III-та степен“ главен старшина 1-ви клас Георги Савов, главен шофьор на специализиран автомобил в отдел 02.

Главен старшина 1-ви клас Благомир Кузманов, главен шофьор на специализиран автомобил в отдел 03 е награден с грамота за съществен принос при изпълнение на служебните задължения и по повод навършване на пределна възраст.

Церемонията по връчване на наградите се състоя на 29 март 2018 г. в присъствието на представители на ръководния екип на НСО и колеги. Началникът на службата ген.-майор Данчо Дяков поздрави двамата служители, благодари им за всеотдайната служба и връчи отличията.