РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Заместник-началник: полк. Бойко Савков Василев

04-11-2020 08:55:23

Полковник Бойко Василев е роден през 1975 г. в гр. Перник.

През 1999 г. завършва Висшето военно инженерно строително училище "Любен Каравелов", гр. София, с присвоено първо офицерско звание лейтенант-инженер по специалност "Организация и управление на тактическите подразделения на строителните войски". Магистър-инженер е по гражданска специалност "Промишлено и гражданско строителство".

От август 1999 г. постъпва на военна служба в Националната служба за охрана на длъжност "разузнавач". 

От 1999 г. до 2017 г. заема последователно длъжностите инспектор, старши инспектор, главен инспектор, началник група, началник сектор.   

Със заповеди на Началника на НСО му е присвоявано поредно офицерско звание старши лейтенант (2001 г.), капитан (2004 г.), майор (2007 г.), подполковник (2012 г.) и полковник (2017 г.).

През 2014 г. завършва курс по охрана на магистрати в Рим, Италианска република, а през 2016 г. - курса по "Лична и постова охрана" на Международната правоохранителна академия (ILEA) в Будапеща, Унгария.

През 2019 г. завършва Стратегически курс във Военна академия "Георги Стойков Раковски" с квалификация "Изпълнение на ръководни длъжности в системата за национална сигурност". 

През 2023 г. завършва курс "Управление при кризи" във Военна академия "Георги Стойков Раковски". 

С Указ на Президента на Републиката от 3 ноември 2020 г. е назначен за Заместник-началник на Националната служба за охрана.