facebook twitter digg
2019-05-30 16:09:00 НСО и занапред ще се придържа стриктно към разпоредбите на приложимото законодателство за дейността си

По повод традиционно повишения интерес относно реализирани от Националната служба за охрана (НСО) функции и правомощия по Закона за НСО, Службата напомня, че разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация ограничават възможностите на НСО да предоставя информация за конкретно охранявано лице.

Разгласяването, в т.ч. потвърждението или отрицанието, на факти и обстоятелства относно оперативно изпълняваните задължения на Службата, включително посочването на конкретни охраняеми лица, ще... повече...

2019-05-21 12:44:00 Мерки за сигурност и гарантиране на обществения ред по време на официалното честване на 24 май – Празник на българската просвета и култура и на славянската писменост

По повод обезпечаване сигурността и обществения ред по време на официалната церемония за честване на Празника на българската просвета и култура и на славянската писменост на 24  май 2019 г . при паметника на светите братя Кирил и Методий пред Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, напомняме на представителите на медиите:

Празничната церемония ще започне в 11.00 ч. с тържествен водосвет. Телевизионните екипи могат да разположат наличната си техника в района на провеждане на събитието до 08.30... повече...

2019-05-16 17:03:00 Ген.-майор Данчо Дяков: Оперативната съвместимост е фактор на доверието в службите за сигурност

Оперативната съвместимост и ефективният обмен на специфичен опит в условия, близки до реалните, е фактор за доверието в службите за сигурност при изпълнението на техните задачи за гарантиране на сигурността и обществения ред в реални условия. Това коментира началникът на Националната служба за охрана ген.-майор Данчо Дяков по повод провелото се от 13 до 16 май 2019 г. военнополицейско международно учение на Служба „Военна полиция“ „Отвъд хоризонта 2019 г.“.

Цел на учението, което се проведе в района на... повече...

Всички новини...

Националната служба за охрана  (НСО) има важна роля в системата от институции, свързани с националната сигурност на страната. 
Дейността на НСО е елемент от дейността по защитата на националната сигурност, насочена към осигуряване безопасността на определените в Закона за НСО лица, обекти и мероприятия.
Националната служба за охрана осъществява дейността си въз основа на следните основни принципи:
1. Спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които Република България е страна;
2. Зачитане правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство;
3. Политически неутралитет;
4. Единоначалие в управлението;
5. Непрекъснатост на охраната;
6. Взаимодействие с държавните органи, органите на местното самоуправление, юридически и физически лица, както и със съответните органи и организации в други държави.
Дейността на службата се регламентира от Закона за НСО и Правилник за прилагане на ЗНСО.
Основните ценности, на които се основава дейността на службата са: дълг, уважение, лоялност, доверие, отговорност, професионално усъвършенстване. На базата на изброените ценности е мотото на НСО: „Висок професионализъм, лична посветеност, екипен дух“.

Мисия:
Мисията на Националната служба за охрана е да поддържа на високо ниво сигурността на държавното ръководство /държавните органи и пребиваващите в страната чуждестранни делегации и гости с висок ранг, както и други лица, посочени в регламентиращите дейността й документи. Мисията се изпълнява с професионализъм, базиран на многогодишен исторически  опит и прилагане на най-новите стандарти във всички дейности.

Визия:
Визията на Национална служба за охрана е да изпълнява своята мисия чрез оценка, усъвършенстване и осъществяване на оптимална охранителна дейност. За изпълнението на визията, службата инвестира в обучението на служителите, насърчава мотивацията и личната посветеност, съблюдаването на високи професионални стандарти и прилагането на най-новите тенденции и методи на охранителната дейност.