РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Годишни финансови отчети

08-08-2018 09:37:00


Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Националната служба за охрана за 2017 г.

1. Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Националната служба за охрана за 2017 г..

АКТУАЛНО

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

От 14.06.2020г. на основание чл. 36а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) Профила на купувача се поддържа на платформата ЦАИС ЕОП:

https://app.eop.bg/buyer/10668

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА