РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Международна дейност

Подполковник Милен Миланов
E-mail: milen_milanov@nso.bg

 

Връзки с обществеността

Веселин Нинов

E-mail: v.ninov@nso.bg
M: +359 884 179 539
M: +359 882 415 060

АКТУАЛНО

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

От 14.06.2020г. на основание чл. 36а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) Профила на купувача се поддържа на платформата ЦАИС ЕОП:

https://app.eop.bg/buyer/10668

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА