РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

НОВИНИ

30-08-2019

Заместник-началникът на НСО полковник Росен Тодоров е определен да изпълнява правомощията на началник на Службата

Със свой указ президентът Румен Радев освободи генерал-майор Данчо Дяков от длъжността началник на Националната служба за охрана.

С Указ № 211 на Президента на Републиката и на основание чл. 98 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 8, ал. 6 от Закона за Националната служба за охрана, да изпълнява правомощията на началник на НСО, е определен заместник-началникът на НСО полковник Росен Тодоров.