РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

НОВИНИ

05-03-2020

Полк. Милен Русев е назначен за заместник-началник на Националната служба за охрана

С Указ № 47 на Президента на Републиката от 27 февруари 2020 г. и на основание  чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 1 от Закона за Националната служба за охрана, полк. Милен Русев е назначен за заместник-началник на Националната служба за охрана, считано от 2 март т.г.

Полковник Милен Русев е роден през 1969 г. в гр. Шумен.

През 1991 г. завършва ВНВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново, мотострелкови команден профил.

До април 1993 г. е бил командир на мотострелкови взвод в охранителна рота (под. 32070, гр. София) към Министерството на отбраната.

От май 1993 г. със заповед на Министъра на отбраната е преназначен на кадрова военна служба в Националната служба за охрана на длъжност „разузнавач“ и присвоено звание „лейтенант”.

От 1996 г. до 2013 г. последователно заема длъжностите инспектор, старши инспектор, главен инспектор, началник на група II степен и началник на група I степен в 01 сектор на 04 Отдел на НСО.

Със заповеди на Началника на НСО му е присвоявано поредно офицерско звание старши лейтенант (1996 г.), капитан (1998 г.), майор (2001 г.), подполковник (2004 г.) и полковник (2007 г.).