РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

НОВИНИ

30-07-2020

Заместник-началникът на НСО полковник Емил Тонев е определен да изпълнява правомощията на Началник на Националната служба за охрана

Със свой указ от 29 юли т.г. държавният глава Румен Радев освободи бригаден генерал Красимир Станчев от длъжността началник на НСО, считано от 31 юли 2020 г. Указът е издаден на основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 7, т. 1 и чл. 8, ал. 4, т. 1 от Закона за Националната служба за охрана.

С друг указ президентът назначи заместник-началника на Националната служба за охрана полк. Емил Тонев да изпълнява правомощията на Началник на НСО.