РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

НОВИНИ

12-09-2021

Обръщение на бригаден генерал Емил Тонев към служителите на НСО по случай 142 години от полагане основите на Националната служба за охрана

Уважаема госпожо Председател на Народното събрание,
Уважаеми господин Министър-председател,
Ваше Преосвещенство,
Уважаеми дами и господа генерали, офицери, сержанти, служители от НСО,
Уважаеми гости,
Дами и господа,

Поздравявам Ви по случай 142 години от полагане основите на Националната служба за охрана!

В наши дни, макар по различен повод, някои представители на законодателната власт си спомниха, че държавната охранителна служба е една от първите институции на възродената българската държавност след Освобождението.

Днес отново имаме повод да напомним кое е най-важното - кои сме ние и какви са нашите основни задачи.

Нека бъде ясно едно – Националната служба за охрана съумя да остане над равнището на ежедневното политическо заиграване. В духа на най-добрите стандарти, с които винаги се е съизмервала, Службата за охрана запази професионална дистанция, въпреки многократните опити да бъде въвлечена като активна страна в политическия дневен ред. Професионализмът отново надделя над политиканстването.

Националната служба за охрана е една от опорите на системата за защита на националната сигурност и е структура, която нито може да бъде заобиколена, нито пренебрегната! По своите умения, ниво на професионална подготовка, на ефективност и на прилагане на световните професионални стандарти, Националната служба за охрана може да бъде имитирана, но не и заменена!

И това стана ясно за всички участници в провелия се през последните седмици дебат по промените в законодателството на Службата. За първи път, откакто НСО работи по свой закон, на публична дискусия бяха подложени основни принципи и положения в самия закон, но и във философията на цялостната дейност на НСО – кого да охранява службата, с какви средства, при какви условия.

Продължавам да считам, че промени в Закона за НСО са необходими. Но те не трябва да бъдат самоцел, а да почиват върху ясни принципи и да отчитат реалностите на средата на сигурност и опита на професионалистите, които го прилагат. Продължаваме да работим в тази посока:

-    за по-ефективно използване на ресурсите;
-    за по-добра подготовка и мотивация на състава;
-    за модернизация на техническите средства и на оборудването, с което работим.
 
Позволете ми да откроя най-важното, което се случи през 2021 година. За първи път от много години насам имаме възможност да излезем от ежедневието на фалшивите скандали, в които службата неведнъж е била въвличана, и да мислим за това, което ни предстои. Да  мислим хладнокръвно, целенасочено и уверено как ще се развиваме занапред и как ще се усъвършенстваме.

Свършихме много работа и имаме поводи за оптимизъм – не допуснахме нито един инцидент с охранявано лице или с наш служител по време на служба; привлякохме нови служители и подмладихме състава; подобрихме административния си капацитет и взаимодействието си с други институции и със службите партньори.

Поздравявам състава за работата по успешното домакинство на Срещата на високо равнище в София по инициативата „Три морета“. За високия си професионализъм и за осигуряването на десетки масови мероприятия служителите на НСО получиха заслужено признание и у нас, и сред чуждестранните ни партньори.

Имахме и поводи да се гордеем с постиженията на наши служители в страната и в чужбина.

Дами и господа,

Нека не се заблуждаваме – предизвикателства е имало и ще имаме тепърва и те са в много посоки: динамиката на процесите в средата на сигурност; обществено-политическо напрежение; социално недоволство; непоследователни законодателни усилия и конюнктурни законодателни инициативи, които директно или косвено засягат нашата дейност.

За съжаление, сблъскваме се и с предизвикателствата, породени от пандемията от COVID-19. През тази година Националната слжуба за охрана загуби свой ценен служител.

Отговорно заявявам пред Вас, уважаеми колеги -  Националната служба за охрана е в състояние да се адаптира и да преодолее всяко предизвикателство, независимо от неговия източник.
Показахме, че въпреки ограниченията, голяма част от които ни налага общественото мнение, продължаваме да работим по признатите за най-високи в света стандарти. И именно спрямо професионалните си стандарти компромиси няма да направим и няма да позволим да ни бъдат наложени!

Да ни е честит празникът и на добър път!