РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

НОВИНИ

27-06-2024

Националната служба за охрана обяви 31 свободни позиции за служители

 

Националната служба за охрана (НСО) обяви 31 свободни позиции за служители на сержантски длъжности – 20 за охранители, 10 за шофьори и една за автомонтьор.

Документи за кандидатстване за длъжност „младши сътрудник-охранител се подават до 5 август 2024 г. включително.

Свободните 20 длъжности за охранители в НСО са за кандидати до 32 години със завършено средно или по-високо образование. Новопостъпилите служители преминават начално военно обучение и първоначална професионална подготовка, с която ще придобият специфични знания и умения за използване на огнестрелно оръжие, специализирано оборудване и тактика и техники за защита.

Кандидатите трябва да са пълнолетни български граждани с чисто съдебно минало, да са физически и психологически пригодни, както и да притежават свидетелство за управление на МПС от категория „B”.

Кандидатите за служители по охраната преминават през изпит за установяване на физическа подготовка, психологическо изследване и заключително интервю.

Документи за кандидатстване за длъжност „младши сътрудник”-шофьор се подават до 12 август 2024 г. включително.

Свободните 10 сержантски длъжности за шофьори в НСО са за кандидати, не по-възрастни от 40 години, физически и психологически пригодни, със завършено поне средно образование и с чисто съдебно минало. Кандидатите трябва да притежават свидетелство за управление на МПС от категория „C” и да не са лишавани от право на управление на МПС през последните 3 години. Сред изискваните документи е и удостоверение (справка) от МВР-Пътна полиция за наложените наказания на водача.

Кандидатите за водачи на МПС преминават през изпит за установяване на физическа подготовка и изпит за установяване на ниво на специфични знания и умения за изпълнение на длъжността, в т.ч. практически изпит с управление на автомобили от различни категории („C” и „B”) на полигон и в градски условия. На следващите етапи кандидатите преминават през психологично изследване и заключително интервю.

До 6 август 2024 г. включително се приемат документи на кандидати за една свободна длъжност „младши сътрудник“ – автомонтьор. Кандидатите трябва да имат завършено поне средно образование и професионална квалификация в областта на автотранспортната техника, да не са по-възрастни от 40 години и да са с чисто съдебно минало.

Кандидатите за автомонтьор в НСО също преминават през три етапа на конкурсната процедура – изпит за установяване на нивото на специфични знания и умения, който включва тест, писмен и практически изпит; психологично изследване и заключително интервю.

Документи се приемат всеки работен ден от 09:00 часа до 11:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа в приемната стая на контролно-пропускателния пункт на НСО на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 43.

Подробна информация за конкурсните процедури, за изискванията към кандидатите, нормативите, които следва те да покрият, както и необходимите документи, са публикувани в раздел „Кариера в НСО/Конкурси“ на интернет страницата на НСО на адрес: https://nso.bg/enumcat.php?cat=competitions.