РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

НОВИНИ

31-01-2018

Началникът на НСО ген.-лейт. д-р Ангел Антонов подаде оставка.

Началникът на Националната служба за охрана ген.-лейт. д-р Ангел Антонов подаде оставка. Мотивите за това са преминаване на работа по Закона за дипломатическата служба.

В момента Военна прокуратура извършва проверка на НСО и ген.-лейт. д-р Ангел Антонов ще изчака нейното приключване. Той ще продължи да изпълнява служебните си задължения на началник на службата до издаване на Указ от президента на Републиката.